BTCBoss döviz bürosunun kuralları

1. Sözleşmenin Genel Hükümleri

1.1. Bu Anlaşmaya uygun olarak, Hizmetin kaynaklarının ve işlevlerinin kullanıldığı elektronik para değişimi hizmetleri sağlayacağı koşullar esas alınır.

1.2. İnternette Çevrimiçi para değişimi hizmetleri sağlayan hizmet şu adreste bulunur: www.btcboss.cc.

1.3. Hizmetin Hizmetleri, bu Hizmetin hizmetlerini kullanarak ve bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak bir transfer yapma arzusunu ifade etmişlerse, gerçek veya tüzel kişiler olan Müşteriler tarafından kullanılabilir.

1.4. Bu Sözleşmenin akdedilmesi halinde Müşteri ve çevrimiçi elektronik para değişimi hizmetleri sunan Hizmete Taraflar adı verilir.

1.5. Bu Sözleşmenin tarafları, Müşteri ile Hizmet arasındaki yasal ilişkiyi düzenleyen elektronik bir belgenin, kağıt üzerinde imzalanmış bir belge ile aynı yasal güce sahip olduğunu kabul eder.

1.6. Bu Sözleşme, halka açık bir tekliftir. Müşteri, Hizmetin işlevselliğini ve kaynaklarını kullanarak bir çevrimiçi para değişimi işlemi için bir Başvuru oluşturursa, bu Sözleşmenin şartlarını kabul eder.

2. Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Konusu

2.1. Hizmet, 7. maddeyi içeren elektronik para alışverişi için hizmetler sağlar. Bu durumda, Müşteri, bu Sözleşmenin 9. maddesinde yer alan tüm gerekliliklere kesinlikle uymalıdır. Değişim işlemlerinin düzenlenmesi madde 7"yi içerir. Davranış kuralları, Hizmetin iç düzenlemeleri tarafından düzenlenir.

2.2. Müşteri, bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak elektronik para değişimi işlemlerinin yürütülmesi için Hizmet tarafından sağlanan hizmetler için ödeme yapar.

3. Hizmetin ve Müşterinin hak ve yükümlülükleri

3.1. Hizmet sağlarken, Hizmetin görevleri aşağıdakileri içerir:

3.1.1. Bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ilgili Ödeme sistemleri aracılığıyla fonları dönüştürün.

3.1.2. Müşteriye, Hizmetin kaynaklarını ve işlevlerini kullanarak para alışverişi sürecinde sahip olabileceği tüm konularda 7/24 çevrimiçi destek sağlayın.

3.1.3. Müşterinin kişisel verilerini, değişim işleminin zamanı ve miktarına ilişkin verileri kaydedin, Müşterinin talebine göre para değişimi hizmetinde gerekli tüm verileri sağlayın. İlgili Ödeme sistemlerinin hizmetlerinin kullanıldığı bir para transferi hizmeti verildiğinde Gizlilik Politikasına uygunluğu sağlayın .

3.1.4. Üçüncü şahıslar tarafından erişim olasılığından yapılan ödemelerle ilgili bilgilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlayın. Aşağıdaki durumlar bir istisnadır:

- Hizmetin bulunduğu ülkedeki adli makam uygun bir karar verdi ve şu anda yasal olarak yürürlüğe girdi;

- Hizmetin bulunduğu ülkede faaliyet gösteren mali izleme servisinden veya kontrol makamından bir talep alındığında;

- Müşterinin Uygulamasına dayalı olarak para değişimi işlemleri gerçekleştiren Ödeme sistemi yönetiminden bir talep alındı.

3.1.5. Müşterinin sahip olduğu takas işlemleri indirimlerini dikkate alın, bunları Hizmet web sitesinde Başvuruyu doldururken uygulayın.

3.1.6. Müşteri, bu Sözleşme uyarınca bir ihlal ile ilgili şikayette bulunursa, Hizmet, gerekli parayı Müşterinin hesabına 24 saat içinde aktarmakla yükümlüdür.

3.2. Hizmetin işlevselliğini kullanırken, Müşteri aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:

3.2.1. Gerekli miktarda fon alışverişi işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, Müşterinin, fonların üçüncü bir tarafın hesabına hatalı şekilde yüklenmesini önlemek için güncel ve güvenilir verileri, doğru ayrıntıları sağlaması gerekmektedir.

3.2.2. İletişim bilgileri olarak bir iş e-posta adresi sağlayın.

3.2.3. Hizmetin Müşteriyi değişim işleminin ilerlemesi hakkında derhal bilgilendirebilmesi, reklam dahil olmak üzere bildirimler gönderebilmesi için bildirim sisteminin kurulduğundan emin olun.

3.2.4. Bilgi sistemlerini ve sabit cihazları kullanarak İnternet"e bağlanma yeteneği sağlayın. Hizmet işlevlerinin kullanımını mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için özel anti-virüs yazılım ürünleriyle güvenilir koruma sağlayın.

3.2.5. Müşteri, bu Sözleşmede belirtilen tüm koşullara eksiksiz ve eksiksiz olarak uymak zorundadır.

3.2.6. Müşterinin ayrıntılarını kullanarak para alışverişi operasyonlarının tamamen veya kısmen ihlali ve bu Sözleşmede belirtilen ihlaller hakkında Hizmetin yönetimini derhal bilgilendirin. İhlaller tespit edilirse, Müşteri, tespit edildiği andan itibaren 1 ay içinde Hizmet"e şikayette bulunabilir. Daha fazla zaman geçtiyse, Hizmet bu tutarları iade etmez ve para onun mülkü olur.

3.2.7. Para değişimi işlemleri yapılırsa, Müşterinin Hizmetin sağlanmasının karşılaması gereken mevcut mevzuatın gerekliliklerini ihlal etmesi kabul edilemez.

3.2.8. Trafiği artırmanıza izin veren farklı mekanizmalar kullanmak kabul edilemez.

3.3. Hizmet, bu Sözleşme uyarınca hizmet sağlarken aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir:

3.3.1. Teknik arızaları ortadan kaldırmak için Hizmetin geçici olarak askıya alınması, hizmetlerin en verimli şekilde sağlanması için Hizmetin işleyişini modernize etmek.

3.3.2. Hizmetle ilgili olmayan kişiler tarafından veya kontrol otoritesinden, Ödeme sistemleri başkanlarından veya doğrudan bir talebe dayalı olarak yasadışı eylemlerin komisyonu hakkında şüpheler varsa, arıza tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar kaynağın işleyişinin tamamen durdurulması Müşterinin kendisinden.

3.3.3. Fonlarla aktif olarak döviz işlemleri yapan Müşterilerinin hesaplarına indirim uygulamak.

3.3.4. Müşteri"nin değişim için oluşturduğu Uygulama"da belirttiği tutarda değişim işlemi gerçekleştirirken komisyonun ne olacağının belirlenmesi.

3.3.5. Müşteriye kararının nedenini bildirmeden fonlarla takas işlemi yapma yasağı oluşturmak.

3.3.6. Bir hatayla sonuçlanmışsa, Müşteriden yanlış bir işlemle ilgili ek bilgi talep etme. Müşteri, herhangi bir uygun şekilde veri sağlayabilir: e-posta ile, mobil cihaz kullanarak veya ekran görüntüsü alarak.

3.3.7. Müşteri kaba iletişim kurarsa, davranış kültürünün kurallarını göz ardı ederse, ek veri veya belge sağlamayı reddederse, Hizmet onunla işbirliğini sonlandırabilir.

3.3.8. Taraflar arasında bu Anlaşmanın 5. maddesinde öngörülen durumlar varsa, fon değişimi operasyonunun bloke edilmesi.

3.3.9. Müşterinin kimliğinin tam olarak tanımlanmasının imkansız olması durumunda, operasyonun seyrinin askıya alınması. Aynı zamanda, bu prosedür için sonuçların tamamı alınana kadar fonlar iade edilmez.

3.3.10. Bu Sözleşmenin gerekliliklerinin ihlal edilmesi durumunda sağlanan hizmetlere erişimin engellenmesi. Hizmet ayrıca ilgili fon kaynağını da engeller.

3.3.11. Tüm koşulların açıklığa kavuşturulduğu ana kadar işlemin askıya alınması ve makul olmayan bir şekilde alınan fonların yanı sıra bunlara karşılık gelen haklar, Müşterinin işlevleri ve kaynakları kullanarak makul olmayan bir şekilde zenginleştirdiği teyit edilirse, tamamen geri ödenir. Hizmetin.

4. Hizmet tarafından çevrimiçi olarak sağlanan hizmetler

4.1. Hizmet, çevrimiçi para değişimi hizmetleri sağlar. Bunun için, listesi web sitesinde sunulan farklı Ödeme sistemleri kullanılmaktadır. Para transferi işlemlerini gerçekleştirmek için mevcut tüm Ödeme sistemleri kullanılmaktadır.

5. Hizmette elektronik para ile takas işlemleri gerçekleştirmeye ilişkin düzenlemeler

5.1. Müşteriden, Hizmet tarafından sağlanan ayrıntılara kadar para alındıktan hemen sonra değişim işlemi gerçekleştirilmeye başlar. Müşteri, Hizmet web sitesinde bir Uygulama oluşturduysa, ancak 20 dakika geçtiyse ve sağlanan ayrıntılar olmadan para ulaşmadıysa, Hizmetin güvenlik hizmeti bu Uygulamayı otomatik olarak siler. Kripto para varlıklarıyla yapılan işlemler için değişim süresi 90 dakikaya kadar çıkabilir. Süre sona ermişse ve Müşteri tarafından Başvuruda belirtilen para Hizmetin hesabına yatırılmışsa, işlem sırasında fonların yatırıldığı tarihte geçerli olan oran alınır.

5.2. Müşterinin Başvurusu temelinde hizmet tarafından gerçekleştirilen fon değişimi işlemi, para Müşterinin veya belirtilen başka bir kişinin hesabına yatırıldığında tamamlanır.

5.3. Bir borsa başladıktan sonra iptal etmek veya durdurmak mümkün değildir. Fonlar Müşterinin hesabına iade edilemez.

5.4. Değişim işlemi için Hizmet detaylarında alınan tutarın, Müşteri"nin Uygulama"da belirttiği tutardan farklı olması durumunda, Hizmet bu işlemi askıya alır veya fiilen alınan tutara göre yeniden hesaplar. İşlemin tamamen bloke edilmesi durumunda, ancak Müşterinin bu Sözleşmenin şartlarına uyması halinde işleme devam edilebilir. Müşteriye, kendisinden alınana karşılık gelen bir miktar ödenebilir. Bu durumda işlem başlangıcındaki döviz kuru aynı olacaktır.

5.5. Para bozdurma işlemi sırasında bankanın Müşteri"nin hesabını bloke ettiğinin ortaya çıkması veya kayıt sırasında hesaba kişisel verilerin girilmesinde hata yapılması durumunda işlem otomatik olarak durdurulur. Bu işlemin tutarı Müşteri"nin hesabına iade edilir. Her halükarda iade yapıldığında 10.9 maddesi hariç %5 komisyon kesintisi yapılır.

5.6. Müşteri, uygulamaya ilişkin notları siler veya başka bir hesaptan ödeme yaparsa, Hizmet bu değişim işleminin yürütülmesini askıya alabilir. Hizmet ayrıca, bu Anlaşmanın 3.2.5 maddesi yerine getirildiği takdirde, parayı gönderdikleri hesaba iade eder, eksi takas işlemi komisyonu ve para cezası, bu Anlaşmada belirtilen döviz miktarının belirlenen yüzdesidir. Müşterinin Uygulaması.

5.7. Müşterinin Bitcoin satın almak için bir değişim işlemi yaptığı durumlarda, fonların alınma süresi kripto para birimi sisteminin iş yüküne bağlı olacaktır. 10-15 dakika veya birkaç gün olabilir. Kripto para varlıklarının değiş tokuşunun süresi, çevrimiçi olarak sağlanan hizmet olan Hizmetin sorumluluğunda değildir.

6. Müşterinin ve Hizmetin hakları ve sorumluluk düzeyi

6.1. Müşteri, fon değişimi için Başvuruyu doldururken bir hata yaptıysa veya Hizmet hizmetlerini kullanırken bu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiyse, ikincisi sorumlu tutulamaz. Hatalar veya ihlaller yapılırsa, Müşteri"nin yanlış hesaba aktardığı para iade edilemez, bu takas işlemi yapılmaz.

6.2. Servis ekipmanının bir bütün olarak veya bireysel unsurlarında, değişim işlemlerini gerçekleştirmeyi imkansız kılan hasar veya hasar durumunda, Servis sorumlu değildir.

6.3. Bankanın veya Ödeme Sisteminin çalışmasından dolayı değişim işleminin yürütülmesi sırasında bir hata veya gecikme olursa Hizmet sorumlu değildir.

6.4. Müşteri, değişim işlemlerinin şartlarını, Hizmetin maliyetini, tarifeleri ve diğer koşulları, zarara uğraması ve diğer tür maliyetler nedeniyle yanlış anladıysa, Hizmet sorumlu değildir.

6.5. Para transferinde hatalar veya gecikmeler meydana gelirse, Hizmet, Müşterinin kayıplarından ve maliyetlerinden sorumlu değildir.

6.6. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalarken, değişim işlemi için kullanılan fonların kendisine ait olduğunu ve makbuzun kaynağının kesinlikle yasal olduğunu onaylar.

6.7. Müşteri, Hizmeti kullanırken maddi hasara neden olursa, tüm kayıpları tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.

6.8. Müşteri, Hizmetleri kullanırken yetişkin olduğunu garanti eder (ikamet ettiği ülkenin yasalarına göre).

7. Sözleşmeyi değiştirme prosedürü

BTCBoss Hizmet İdaresi, herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme veya tamamlama fırsatına sahiptir. Herhangi bir değişiklik, Hizmetin web sitesinde yayınlandığında yürürlüğe girer.

8. Mücbir sebep

Müşteri ve Hizmet"e bağlı olmayan mücbir sebep hallerinde Taraflar sorumlu olmayacak ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyeceklerdir. Aşılmaz durumlar arasında doğal afetler, ayaklanmalar, askeri operasyonlar, devlet ve dünyadaki değişiklikler, hacker saldırıları vb. gibi durumlar yer alır. elektrik, internet vb.

9. Para değişimi işlemleri ile karşılanması gereken temel gereksinimler

9.1. Hizmet, dolandırıcılık veya diğer yasa dışı işlemler için kullanılamaz. Müşteri, yasa dışı yollarla elde edilen fonları kullanarak borsa işlemleri yapması halinde Hizmetin faaliyet gösterdiği ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre cezalandırılacağının bilincinde ve kabul eder.

9.2. Müşterinin yasa dışı eylemlerde bulunduğu kanıtlanırsa, Hizmet bunu kolluk kuvvetlerine bildirebilir, bununla ilgili verileri Ödeme Sisteminin ortaklarına ve bundan zarar gören tarafa gönderebilir.

9.3. Müşteri tarafından Hizmetin sanal cüzdanından para alınması, değişim işleminin son aşamasıdır. Bu durumda, para kaynağının yasallığının sorumluluğu Hizmet"e aittir.

9.4. Hizmet, Müşterinin talebi üzerine üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen değişim işlemlerinin sonucundan sorumlu değildir.

9.5. Müşteri, bu Sözleşmenin şartlarını onaylayarak, para değişimi işleminin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenir.

10. Müşterinin kişiliğinin tanımlanmasının özellikleri

10.1. BTCBoss Hizmetinin hizmetlerini kullanmak için bir ön koşul, kimlik belgesinin geçişidir.

10.2. Müşteri kimliği geçerse, Hizmet bu tür veri ve belgelerin sağlanmasını talep edebilir:

- Müşterinin soyadı, adı ve soyadı;

- vatandaşlık hakkında bilgi;

- pasaport verileri;

- doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi;

- şu anda ikamet yeri ve kayıt yeri hakkında bilgi;

- iletişim bilgileri: telefon numarası, posta kodu, e-posta adresi vb.;

- vesikalık fotoğraf (iç ve dış);

- kimlik belgesi ile özçekim;

- Müşterinin ev adresinin görülebildiği, ikamet veya kayıt yerini teyit eden kamu hizmetleri için yapılan ödemenin bir fotoğrafı;

- Müşteriyi tam olarak tanımlamak için Hizmet tarafından talep edilebilecek diğer veriler (herhangi bir format ve hacim).

10.3. Hizmet, Müşterinin sağladığı tüm verileri, Hizmetin işlevlerini ve kaynaklarını kullanarak Müşteriyi kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık işlemleri ve mali nitelikteki suç eylemleri açısından kontrol etmek için kullanabilir.

10.4. Müşteri ile ilgili verileri toplarken, kullanırken ve aktarırken Hizmet, Gizlilik Politikasına kesinlikle uymalıdır.

10.5. Müşteri, Hizmet"in tüm kullanım süresi boyunca ve ayrıca uluslararası standartlar tarafından sağlanan hesabı sildikten sonra 5 yıl boyunca Hizmet"e sağladığı tüm verilerin kayıtlarını tutacağına dair onay ve izin verir. bilgi depolama.

10.6. Müşteri, Müşteriyi veya kendisini dolandırıcılık ve mali nitelikteki diğer cezai eylemlerden korumak için Hizmetin bağımsız olarak veya üçüncü tarafların katılımıyla veri doğrulaması yapabileceğini kabul eder. Müşteri, Hizmet tarafından bu tür sistemlerin seçimine kısıtlama getirmez.

10.7. Müşteri tanımlama prosedürünü tamamlarsa, hesap bilgilerinin uygunluğunu bağımsız olarak izlemek onun sorumluluğunda olacaktır. Herhangi bir değişiklik varsa, verileri güncellemeniz ve Hizmetteki kişisel hesabınızı kullanarak veya yönetimle iletişime geçerek düzeltmeniz gerekir.

10.8. Para değişimi hizmeti veren Hizmet yönetiminin hesap açarken verilen iletişim bilgilerini kullanarak Müşteri ile iletişime geçememesi durumunda, değişim işleminin askıya alınması veya hesabın bloke edilmesinden kaynaklanabilecek olası kayıp veya giderlerin tüm sorumluluğu Müşteri"ye aittir. . Bu nedenle Müşteri, bilgilerin her zaman güncel ve güvenilir kalmasını sağlamalıdır.

10.9. Devam eden değişim işlemleri için cüzdan adresleri AML tarafından otomatik olarak kontrol edilmelidir.

Müşterinin Uygulamada belirttiği cüzdan adresinin Darknet Service, Darknet Marketplace, Mixing Service, Fraudulent Exchange, Ransom, Illegal Service, Scam, Çalınan Paralar.

Bağlantının hala var olduğu onaylanırsa, Müşteri doğrulama prosedürünü geçtikten sonra para, alındığı ayrıntılara iade edilecektir. Bu durumda, Müşteri"nin para değişimi için Başvuru"da belirttiği değişim tutarından %10 komisyon düşülecektir.